Produkty

stanovy

Zemědělský podnik Malše a.s. Stanovy společnosti ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti zní: Zemědělský podnik Malše a.s. (dále jen „společnost“). 2. Sídlem společnosti je: Roudné, Roudenská 98, PSČ 370 07 3. IČ: 260 27 518 4. Společnost je...