Účetní závěrka za rok 2014

20.05.2015 07:30

Základní údaje účetní závěrky za rok 2014

v tis. Kč

AKTIVA: celkem 63 863   PASIVA: celkem 63 863

stálá aktiva      41 186      vlastní kapitál   49 142

oběžná aktiva 22 608      cizí zdroje          13 927

ostatní aktiva           69      ostatní pasiva         794

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝNOSY                                    + 37 560 804,21 Kč

NÁKLADY                                 - 37 077 115,66 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   + 483 688,55 Kč

==================

Zemědělský podnik Malše a.s.

Roudenská 98, 370 07 Roudné, IČO 26027518