Účetní závěrka rok 2016

09.05.2017 07:17

Základní údaje účetní závěrky 

za rok 2016

v tis. Kč

AKTIVA: celkem 61 157               PASIVA: celkem 61 157

  stálá aktiva         40 597                vlastní kapitál      48 070      

  oběžná aktiva     20 545                cizí zdroje            11 985

  ostatní aktiva            15                 ostatní pasiva        1 102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝNOSY                                      + 36 587 868,11 Kč

NÁKLADY                                    - 37 324 413,01 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK         - 736 544,90 Kč

========================================

Zemědělský podnik Malše a.s., Roudenská 98, 370 07 Roudné, IČO 26027518