Účetní závěrka rok 2015

27.04.2016 08:54
Základní údaje účetní závěrky za rok

2015

v tis. Kč

AKTIVA: celkem 61 997 PASIVA: celkem 61 997

  stálá aktiva 40 796                          vlastní kapitál 48 806

  oběžná aktiva 21 192                       cizí zdroje 12 350

  ostatní aktiva 9                                 ostatní pasiva 841

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝNOSY + 34 708 332,83 Kč

NÁKLADY - 35 043 494,82 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 335 161,99 Kč

==================

Zemědělský podnik Malše a.s., Roudenská 98, 370 07 Roudné, IČO 26027518