Účetní závěrka rok 2013

05.06.2014 07:34

Základní údaje účetní závěrky za rok

2013

v tis. Kč

AKTIVA: celkem 60 892 PASIVA: celkem 60 892

stálá aktiva 40 608 vlastní kapitál 48 040

oběžná aktiva 20 270 cizí zdroje 12 437

ostatní aktiva 14 ostatní pasiva 415

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝNOSY + 34 864 900,10 Kč

NÁKLADY - 32 887 862,02 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 1 977 038,08 Kč

==================

Zemědělský podnik Malše a.s., Roudenská 98, 370 07 Roudné, IČO 26027518